YENİLENEBİLİR ENERJİ

YENİLENEBİLİR ENERJİ

Günümüzde önemi daha da artan yerüstü yenilenebilir su kaynaklarının değerlendirilmesi ve çok amaçlı projelerin üretilmesi Su-Pek Proje’nin önemli bir faaliyet alanıdır. Firma, 2004 yılından bu yana Türkiye’nin çeşitli bölgelerine dağılmış birçok baraj ve nehir hidroelektrik santralinin fizibilite raporu, kesin proje, teknik şartnameleri, tatbikat projelerinin hazırlanması, inşaat kontrolü ve işletmeye alma da dahil olmak üzere bir projenin planlanmasından işletmeye alınmasına kadar tüm mühendislik ve müşavirlik hizmetlerini gerçekleştirmektedir.

Rüzgar enerjisi günümüzde artarak talep görmeye başlayan bir başka yenilenebilir enerji temin yöntemidir ve ülkemizde bu konuda önemli bir potansiyel mevcuttur. Su-Pek Proje ayrıca bu tesislerin fizibilite etütleri ve projelendirilmesi konusunda da hizmet vermektedir.

KAPAT