HAVZA TAŞKIN YÖNETİM PLANI PROJELERİ

HAVZA TAŞKIN YÖNETİM PLANI PROJELERİ

Taşkın; bir akarsuyun çeşitli nedenlerle yatağından taşması veya normal şartlar altında kuru olan bir alanın geçici olarak sular altında kalması olayıdır.

SU PEK Proje olarak hazırladığımız Taşkın Yönetim Planları ile taşkınlar havza bazında bir bütün olarak ele alınarak, taşkın riski ön değerlendirmesi yapılarak taşkın tehlike ve taşkın risk haritaları hazırlamakta ve taşkın öncesinde, taşkın esnasında ve sonrasında iyileştirme ve müdahale etme gibi çalışmaları planlamakta ve tüm bunların yönetim planlarını oluşturmaktayız.

Hizmetlerimiz

Havza karakteristiklerinin ( hidrolojik, meteorolojik, topoğrafik, fiziksel drenaj özellikleri, kullanım durumları (su yapıları, mevcut tesisler, tarım orman , yerleşim yerleri, organize sanayii bölgeleri, vb.) jeolojik, toprak yapısı, daha önce yaşanmış taşkınlar vb.) incelenerek rapoarlanması

  • Taşkın Riski Ön Değerlendirmesi yapılması ve raporlanması
  • Havza bazında Hidrolojik Model kurulması ve raporlanması
  • Havza bazında Harita çalışmaları yapılması ve raporlanması
  • Havza bazında Hidrolik Model kurulması ve Taşkın Tehlike ve Risk Haritaları oluşturulması
  • Havza bazında Taşkın Metaveri Kataloğu ve Taşkın Veri Tabanı oluşturulması
  • Sonuçların Coğrafi Bilgi Sistemine (CBS) Aktarılması ve Web Tabanlı Uygulama Yazılımı geliştirilmesi
  • Taşkın Yönetim Planının oluşturularak raporlanması
KAPAT