TAŞKIN RUSUBAT KONTROLÜ VE ISLAH PROJELERİ

TAŞKIN RUSUBAT KONTROLÜ VE ISLAH PROJELERİ

Yaşanan toprak kaymaları sonucu rusubi malzemeler mevcut dere yataklarına akmakta ve dere yataklarımızın mansabında bulunan barajlarımızın işletme ömrünü kısaltmakta veya dere yataklarını doldurarak taşkınlara neden olmaktadır.

SU PEK Proje olarak müşterilerimize yıllardır; toprak kayıplarının ve dere yataklarındaki rusubi hareketleri önlemek amacı ile emniyetli, ekonomik ve estetik Taşkın ve Rusubat Kontrol Projeleri üretmekteyiz. Konusunda deneyimli teknik kadromuz ile ilgili kurum ve kuruluşların teknik ve idari şartnamelere uygun olarak hazırlanmakta olup; ayrıca çevre estetiğini de bozmayacak şekilde dizayn edilmektedir. 

Hizmetlerimiz

 • Ön İnceleme Raporu Hazırlanması
 • Toprak Drenaj etüdleri
 • Su kaynakları ve hidrolojik etüdler
 • Proje Sahası Harita Alımının Yapılması
 • Doğal Yapı Gereçleri ve Jeolojik – Jeofizik – Hidrojeolojik Etütlerin Yapılması
 • Fizibilite ve/ veya Planlama ve / veya Master Plan Raporu Hazırlanması
 • Sediment Taşınımı etütleri
 • Deprem Risk Analiz Raporlarının Hazırlanması
 • Alternatif Proje ve Optimizasyon Çalışmaları
 • Proje Maliyetlerinin Hesaplanarak Ekonomik Analizlerin Yapılması
 • Uygulama Projelerinin (İnşaat, Mekanik, Elektrik ve Mimari) Hazırlanması
 • Proje Raporlarının Hazırlanması
 • Teknik Şartnamelerin Hazırlanması
 • Metraj ve Keşif Raporlarının Hazırlanarak Maliyet Analizleri Yapılması
 • İhale Dokümanlarının Hazırlanması
 • Projelerin Coğrafi Bilgi Sistemine (CBS) Aktarılması
KAPAT