DEVAM EDEN HAVZA TAŞKIN YÖNETİM PLANI

SU PEK PROJE VE MÜŞAVİRLİK A.Ş. YÜKLEMİNDE DEVAM EDEN İŞLER

TAŞKIN YÖNETİM PLANI

No

 İşin Adı

İdare

Alanı

 İşin Konusu

 Sözleşme Tarihi

1

Van Gölü ve Konya Havzaları Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması Projesi

Tarım ve Orman Bak. Su Yönetimi Genel Müd

ANKARA

Van, Bitlis, Ağrı ve Muş illerinin tamamını veya bir kısmını, Konya Havzası; Konya, Niğde, Isparta, Aksaray, Ankara, Karaman ve Nevşehir İlleri

Taşkın risk ön değerlendirmesinin yapılması,Taşkın tehlike haritalarının oluşturulması, Taşkın risk haritalarının oluşturulması, Taşkın riski açısından taşkın öncesi, esnası ve sonrasında alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi, çalışmaları yapılarak, elde edilen veriler sonucunda Taşkın Yönetim Planı” nın hazırlanmasını içermektedir.

25.07.2018 – Devam ediyor

KAPAT